نمایشگاه جوش و برش آلمان


گروه مهندسی صبا الکتریک از شما جهت بازدید از توانمندیهای خود ، در نمایشگاه آلمان که از تاریخ 96/07/03 لغایت 96/07/07 در شهر دوسلدورف ( که از معتبرترین نمایشگاه جوش و برش دنیا به حساب می آید ) برگزار میشود دعوت مینماید.