نمایشگاه تخصصی صنعت اراک

گروه مهندسی صباالکتریک با احترام از شما سروران و صنعت دوستان گرامی دعوت میکند از توانمندیها و دستاوردهای این شرکت در « نمایشگاه تخصصی صنعت اراک» بازدید به عمل آورید.

زمان: 30 آبان الی 6 آذر ماه 1402

مکان: اراک- نمایشگاه بین المللی استان مرکزی-سالن پارس- شماره 25- غرفه صبا الکتریک

ساعت بازدید: 15 الی 21