بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

گروه مهندسی صبا الکتریک با احترام از شما سروران و صنعت دوستان گرامی دعوت میکند از توانمندیها و دستاوردهای این شرکت در «بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران» بازدید به عمل آورید. زمان: 13 آبان تا 16 آبان 1402 مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران فضای باز، خیابان خلیج فارس، رو به روی سالن 44، غرفه صباالکتریک ساعت بازدید: 8 الی 15

اولین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات در استان خوزستان (اهواز)
اولین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات در استان خوزستان (اهواز)

گروه مهندسی صبا الکتریک با احترام از شما سروران و صنعت دوستان گرامی دعوت میکند از توانمندیها و دستاوردهای این شرکت در «اولین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات در استان خوزستان شهر اهواز» بازدید به عمل آورید. زمان: 3 آبان تا 6 آبان 1402 مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی خوزستان سالن کارون، غرفه شماره A8 ساعت بازدید: 16 الی 22

هشتمین نمایشگاه تخصصی فولاد یزد
هشتمین نمایشگاه تخصصی فولاد یزد

  گروه مهندسی صبا الکتریک با احترام از شما سروران و صنعت دوستان گرامی دعوت میکند از توانمندیها و دستاوردهای این شرکت در «هشتمین نمایشگاه تخصصی فولاد یزد» بازدید به عمل آورید. زمان: 18شهریور تا 21 شهریور 1402 مکان: شهرک نمایشگاههای بین المللی یزد سالن A ، غرفه شماره 75 ساعت بازدید: 17 الی 22