بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت و هفدهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت و هفدهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد

گروه مهندسی صبا الکتریک با احترام از شما سروران و صنعت دوستان گرامی دعوت میکند از توانمندیها و دستاوردهای این شرکت در «بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت» و «هفدهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی » مشهد بازدید به عمل آورید. زمان:31 تیر تا 3 مرداد 1402 مکان: نمایشگاه بین المللی مشهد سالن ابوسعید - مولوی غرفه 19 ساعات بازدید: 16 الی 21

بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان همدان
بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان همدان

گروه مهندسی صبا الکتریک با احترام از شما سروران و صنعت دوستان گرامی دعوت میکند از توانمندیها و دستاوردهای این شرکت در «بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان همدان» بازدید به عمل آورید. زمان:28 تا 31 تیر 1402 مکان: نمایشگاه بین المللی همدان سالن هگمتانه / غرفه صبا الکتریک ساعات بازدید: 16 الی 21

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان خرم آباد
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان خرم آباد

گروه مهندسی صبا الکتریک با احترام از شما سروران و صنعت دوستان گرامی دعوت میکند از توانمندیها و دستاوردهای این شرکت در «چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان خرم آباد» بازدید به عمل آورید. زمان:31 مرداد تا 3 شهریور 1402 مکان: نمایشگاه بین المللی خرم آباد سالن A ، غرفه صبا الکتریک ساعت بازدید: 17 الی 21