پنجم تیر ماه روز ملی صنعت ابزارآلات گرامی باد

 

"ابزار الفبای تولید و ابزارفروشان کارشناسان متخصصی هستند که با دانش و مال خود در جهت رشد تولید و صنعت کشورمان نقش بسزایی دارند."

♦ صبا الکتریک روز ملی صنعت ابزارآلات را  خدمت شما تبریک عرض می نماید ♦