اولین گردهمایی تجلیل از پیشکسوتان صنف ابزار فروشان اصفهان


گروه مهندسی صبا الکتریک حامی اولین گردهمایی و تجلیل از پیشکسوتان صنف ابزار فروشان اصفهان مقدم این عزیزان را در روز پنج شنبه 13 اسفند ماه 1396، در اتاق بازرگانی اصفهان گرامی می دارد