نمایشگاه صنعت زنجان


از تمامی دوستانی که از غرفه این شرکت در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان زنجان که در 16 تیر ماه 1396 به اتمام رسید ، بازدید کردند کمال تشکر و امتنان را داریم .